Aelodau’r Cyngor YsgolMembers of the School Council

 

Blwyddyn 6

Sofie Lewis (Cadeirydd)

Sion Owen (Is-gadeiryddes)

Keanu Evans (Trysorydd)

Emily Wooller (Ysgrifenyddes)

 

Blwyddyn 5

Eden Jenkins

Jake Flear

Gracie Williams

Steffan Nunes

 

Blwyddyn 4

Fenn Sellick

Cerys Brookfield

Betsan Daniel

Rhys Hughes

 

Blwyddyn 3

Tirion Yate

Jac Carew

Cameron Andrews

Ella Arthur

 

Blwyddyn 2

Lily Kearney

Gabriel Bowler-Davies

Ela Mai Hughes

Charlie Eatley