CLYBIAU YSGOL GYMRAEG DEWI SANT  -     Gwanwyn 2019 – Spring 2019

 

Clwb/Club

Pwy?/Who?

Dydd/Day

Amser/

Time

Ble/Where

Cost/

Charge

Dyddiad dechrau/

Start date

Chwaraeon yr Urdd

Urdd Sports

Bl2

Llun

 

Monday

3:10 – 4:15

Safle Bl 2

Yr 2 Unit

£1 

 

 

 

14.01.2019

Chwaraeon

Bl 5 a 6

Llun

Monday

3.10 – 4.15

Iard yr ysgol

School yard

-

14.01.2019

Coginio

Bl4

Llun

Monday

3.10 – 4.15

Ystafell ddosbarth

Classroom

£1.00

Miss Treharne

21.01.2019 **

Mrs Bates 

28.01.2019 **

Clwb Codio

Code Club

Bl4

 

Iau

3:10 – 4:15

Ystafell ddosbarth

Classroom

-

17.01.2019

Clwb Dawns

 

Tîm yn Unig

Team Only

Iau/Thursday

3.10 – 4.15

Neuadd yr Ysgol

School Hall

-

17.01.2019

** am yn ail wythnos / alternate weeks