CLYBIAU YSGOL GYMRAEG DEWI SANT  - Hydref/Autumn 17

Clwb/Club

Pwy?/Who?

Dydd/Day

Amser/Time

Ble/Where

Cost/Charge

Dyddiad dechrau/

Start date

Ju-Jitsu

Bl 1 – 6

Rhaid Cofrestru

Registration necessary

Gwener

Friday

3.15 – 4.15

Dosbarth Mrs Garland

£30

22.09.2017

Dawns/Dance

Bl 5 a 6

Am yn ail nos Fawrth/

Alternative Tuesdays’

3:10 – 4:15

Neuadd

School Hall

Am ddim

Free

26.9.17

10.10.17

24.10.17

14.11.17

28.11.17

Chwaraeon yr Urdd

Urdd Sports

Bl3

Llun

 

Monday

3:10 – 4:15

Iard yr ysgol neu Ystafell ddosbarth

School yard or classroom

£1 y tro

 

£1 per session

 

18.09.2017

Côr/Choir

Bl3,4,5 a 6

Am yn ail nos Fawrth/

Alternative Tuesdays’

3:10 – 4:15

Neuadd

School Hall

Am ddim

Free

19.9.17

3.10.17

17.10.17

7.11.17

21.11.17

SGILIAU

Bl 5 a 6

Mercher

Wednesday

3.10 – 4.15

Iard yr ysgol

School yard

£2.00

20.09.17

Coginio

Cookery

Bl4

Iau

Thursday

3.10 – 4.15

Ystafell ddosbarth

Classroom

£1.50

21.9.17

(Miss Treharne)

28.9.17

(Mrs Bates)

Clwb Coginio – Mi fydd y dosbarthiadau Mrs Bates a Miss Treharne yn cael clwb bob am yn ail wythnos/Mrs Bates & Miss Treharne’s class will have cookery club on alternate weeks.