Mae datblygiadau mawr yn y maes TGCh a Chymhwysedd Digidol ar hyn o bryd ac rydym fel ysgol yn awyddus i groesawu'r newidiadau felly rydym wedi ethol Arweinwyr Digidol/E-Ddiogelwch o Flwyddyn 6 i'n cynorthwyo ar y daith.

 

Dyma'r aelodau:-

Bl.6

Maisie Lewis

Ellie McShane

Rosie Carew

Lucy Miller

Harri Rees

Rhydian Davies

Sion williams

Cole Davies

Bl.5

Harry Stephens

Olivia Owens

Jazmyn Jones

Zane Jones

Bl.4

Haydn Guille

Erin Mansfield

Zac James

Zahara Evans 

 

Bl.3

Megan Davies

Owain Phillips

Emmie Evans

Steffan Jones

Bl.2

Lily Evans

Rowan Williams

Princess Kaur-Singh

Ethan Smith