Dyma blant blwyddyn 3.

Dosbarth blwyddyn 5

Dosbarth Blwyddyn 6

Dyma blant blwyddyn 4